Artre

Artre

Atelier en praktijk beeldende therapie

Page ID: 130

Je zit niet lekker in je vel, bent veel emotioneel of juist helemaal niet. Heb je problemen of klachten, ben je uit balans, of ben je onzeker? Je hebt er over gepraat maar dit lost het niet op of is praten over jouw klachten juist moeilijk?

.

 

Artre, Atelier & Praktijk, biedt beeldende therapie gespecialiseerd in kind, jeugd en adolescent. Binnen onze praktijk hebben we een divers aanbod van verschillende vormen van beeldende therapie. Het beeldend werken kan op verschillende gebieden effect hebben; zo kan het je helpen bij emotionele en gedragsmatige problemen. Maar ook bij het leren omgaan met tegenstellingen, het vergroten van het zelfvertrouwen en zelfbeeld en het verbeteren van het sociaal functioneren. Naast de reguliere beeldende therapie, zowel individuele- als groepstherapie, is Artre gespecialiseerd in het aanbieden van cursussen. In deze cursussen wordt er kortdurend en op een laagdrempelige, ontspannende manier gewerkt aan een specifieke hulpvraag. Ook wordt er binnen het atelier van Artre diverse workshops en producten aangeboden.

Ervaringen van onze cliënten en hun begeleiders:

  • Het informele en de vrije manier van aanpak vind ik prettig. Een grote plus is dat het altijd in de eigen vertrouwde/veilige omgeving kan plaatsvinden. En dat er alle tijd genomen wordt." - Cliënt V.
  • De cliënten geven aan het prettig te vinden met de medewerksters te praten en bezig te zijn. De cliënten die door de medewerkers worden begeleid worden goed afgeschermd, de andere cliënten hebben nauwelijks in de gaten dat deze mensen extra aandacht krijgen. De sessies zijn goed afgeschermd" - Begeleider verpleeghotel Bovenwegen
  • Ze hebben hun uitvoerige voorbereiding tijdens de cursus kunnen bijstellen op grond van wensen en mogelijkheden van de cliënten. Ze kennen de doelgroep zijn/haar kwetsbaarheden, maar zij hebben deze om kunnen zetten in kracht." - Begeleider van Zideris
  • Krachtig, persoonlijk, kwetsbaar mogen zijn. Met de leden van de doelgroep het vertrouwen opgebouwd, zodat ze hun eigen kwetsbaarheid, kracht en persoonlijkheid konden delen. - Begeleider verstandelijk beperkten