Ik Ga Verder

Ieder verlies moet je verwerken. Of dit nu verlies van een persoon is, het verlies van vaardigheden/mogelijkheden, het verlies van een baan of het verlies van een waardevolle gebeurtenis is. Het verwerken van verlies is niet altijd makkelijk. Dit verlies verwerk je door een rouwproces te doorlopen, soms is het echter lastig om het verlorene achter je te laten. Hierdoor kan je stil komen te staan in het rouwproces. Als je stil staat in het rouwproces zorgt dat ervoor dat je het normale leven (nog) niet goed kan oppakken. Het is daarom erg belangrijk het rouwproces op een goede manier op te pakken af te sluiten.

 

Bij de cursus ‘Ik Ga Verder wordt er op een laagdrempelige manier aan het verlies gewerkt. Met behulp van een koffer, vol materialen, zal de deelnemer worden begeleid in zijn rouwproces. Deze koffer zal de leidraad worden in het proces, wat neem je mee, wat wil je achterlaten en wat wil je jezelf meegeven. De cursus is geschikt voor individuen maar ook voor gezinnen, groepen of andere betrokken personen bij het rouwproces. De cursus zal worden afgesloten met een koffer vol werkstukken, herinneringen en andere betekenisvolle stukken. Deze koffer, inclusief de materialen, gaat mee naar huis. Daar biedt de koffer handvatten om zelfstandig verder te gaan. Er kan worden terug gekeken op herinneringen. Er kunnen gedachten worden weggestopt, maar er kunnen ook nieuwe dingen in de koffer worden gestopt.