Samen Werkt

Binnen deze cursus wordt er gewerkt aan groepsprocessen. Door middel van groepswerkzaamheden wordt er gewerkt aan het verbeteren van de groep-samenhang of wel de groepscohesie genoemd. In een programma van 4 dagen zal de groep met elkaar werkvormen uitvoeren die gericht zijn op samenwerking, interactie en groepsvorming. Er wordt gespeeld met groepsrollen en groepsdynamica maar ook aan het individu binnen de groep wordt aandacht besteed. Deze werkvormen en de nabespreking daarvan zal het reflecterend vermogen van de groep vergroten waardoor ook de veiligheid wordt vergroot. Op een speelse en veilige manier leren groepsleden de groep en elkaar kennen en begrijpen.

 

Groepen die kunnen deelnemen aan de cursus zijn bijvoorbeeld schoolklassen waarin wordt gepest. Veel kinderen hebben hier last van en bijna elk slachtoffer hiervan loopt daardoor schade op. Niet alleen het gepeste kind kan hieraan last ondervinden maar ook andere groepsgenoten. Een kind dat gepest wordt probeert zich aan te passen aan de normale norm. Woede, angst of verdriet worden niet geaccepteerd, er is geen ruimte om deze emoties te uiten. Beeldende therapie biedt de kans om je te uiten en te groeien zonder je verbaal te hoeven verantwoorden. Maar ook andere groepen met een conflict kunnen deelnemen.

Samen Werkt biedt ook opties voor een groep die de groepscohesie wil vergroten. Denk hierbij aan teambuilding.